Üle 100 € ostude puhul tasuta saatmine ja 30-päevane tasuta tagastus
Rootsi disain ja kvaliteet
Hinne 4.6/5, 620 000+ arvustust
My Pages icon
Cart icon
Naised
Mehed
Aksessuaarid
Juhendid
Pakkumised
image

JÄTKUSUUTLIKKUS

A Responsible Race

Alates 2020. aastast on meie jätkusuutlikkuse tagamise jõupingutused põhinevad meie „Responsible Race" (vastutustundliku ralli) strateegial, mis keskendub kuuele prioriteetsele valdkonnale.

Valmistame kvaliteetseid ja multifunktsionaalseid tooteid, mida saab kanda sageli, kaua ja erinevate tegevuste ajal. Toodame rangete keemikaalide kasutamise juhiste järgi. Töötame tooteringlust silmas pidades ning oleme seadnud ambitsioonikad eesmärgid ületootmisele ja säästvamatele materjalidele ning pakenditele. Keskendume oma töötajate heaolule ja arengule. Oleme seadnud 2030. aastaks CO2 vähendamise eesmärgid ja seadnud prioriteediks, kus peame heitkoguseid vähendama. Oma igakülgse hoolsustööga püüame tagada oma tarnijate sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse.

"Nature will remain our playground" - ainult juhul, kui me tegutseme ühiselt ja kiiresti.

Tutvu jätkusuutlikkuse aruandega [ENG] siin

image

Meie kuus prioriteetset valdkonda

image

Vastupidavad ja turvalised tooted

Jätkusuutlikud tooted on "vastutustundliku ralli" tuum. Selle aluspõhimõtted on jätkusuutlikkuse kujundamine luues vastupidavaid ja ohutuid tooteid, mida tarbijad saavad sageli kanda. Toodame kvaliteetseid ajatuid tooteid, mida on ohutu meie klientidel kasutada ja on ohutu meie tarnijatele.

image

Ressursside ringlussevõtt

Oleme keskendunud võimalikult jätkusuutlike toodete valmistamisele selles mõttes, et need kestaks kaua ja ei sisaldaks kahjulikke kemikaale, ning julgustame oma tarbijaid oma RevolutionRace tooteid tihti kandma. Toode, mida on kantud 100 korda, on 10 korda jätkusuutlikum kui toode, mida on kantud vaid 10 korda. Säästame ressursse, otsime säästvamaid ja taaskasutatud materjale ning minimeerime ületootmise.

image

Kliimakaitse

Planeedi ja inimeste kaitsmine reostuse, veepuuduse ja kliimamuutuste eest on meie ja sidusrühmade jaoks suurima prioriteediga. Meie enda tegevuse keskkonnamõju on väike. Vesi, elekter ja küte, mida meie töötajad kasutavad, ning nende tekitatud jäätmed meie 1000-ruutmeetrises peakorteris Boråsis on minimaalsed. Mõju tuleneb sellest, et meie tarneahela partnerid toodavad meie kangaste jaoks kiude, värvivad ja trükkivad kangaid, õmblevad meie tooteid ning transpordivad need meie lattudesse ja klientidele. Saame oma mõju vähendada, tehes vastutustundlikke valikuid materjalide, transpordiliikide ja tootmislahenduste valimisel ning tehes koostööd tarnijatega täiustuste kallal, millel on päris keskkonnaalane mõju. Mõõdame oma heitkoguseid ja püüame saavutada 2030. aastaks seatud vähendamiseesmärgid.

image

Keskkonnaalane vastutus

Seame tarneahelas prioriteediks keskkonnakaitse võttes aluseks hoolsuskohustuse riskianalüüsi ja meie tarnijate tegevusjuhendis määratletud keskkonnapõhimõtted. Tarnijad peavad mõõtma ja aru andma oma keskkonnamõjudest ning rakendama algatusi nende mõju vähendamiseks. RevolutionRace pakub tuge, jagades teadmisi ja tehes koostööd väiksema mõjuga protsesside rakendamiseks igal võimalusel.

image

Inspireeritud töötajad

Töötame töötajate heaolu ja arengu nimel läbi hea juhtimise, kaasamise ja võrdsete võimaluste. Meie personalipoliitikat kirjeldatakse käitumisjuhendis, personalikäsiraamatus ja töökeskkonnapoliitikas. Need põhimõtted määratlevad printsiibid, kuidas me oma igapäevatöös ja ärisuhetes tegutseme. Tegevuskoodeks kirjeldab, mida me ootame oma töötajatelt ja mis on võivad olla nende ootused RevolutionRace'ile. See sisaldab inimõiguste aluspõhimõtteid, nagu mittediskrimineerimine, tööohutus, sunniviisilise töö ja lapstööjõu keeld ning keskkonnakaitse, loomade heaolu ja ärieetika põhimõtteid, sealhulgas vaba konkurentsi ja huvide konflikti vältimine.

image

Sotsiaalne vastutus tarneahelas

Töötame inimõiguste ja heade töötingimuste nimel kogu oma tarneahelas. Meie mõju inimestele ja keskkonnale tarneahelas toimub väljaspool meie tegevust. Meie põhimõtted on määratletud tarnijate käitumisjuhendis, mis põhineb ÜRO inimõiguste deklaratsioonil, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhitöökonventsioonidel ja ÜRO globaalse kokkuleppe kümnel põhimõttel, mis määratlevad põhiprintsiibid, nagu õiglane töötasu, korralik tööaeg ja sunnitöö või lapstööjõu puudumine. Meie tarnijate käitumiskoodeks kehtib ka kõikidele tootjate alltöövõtjatele.

Panustame nelja ülemaailmse säästva arengu eesmärgi saavutamisse (SDG:s)

2015. aastal määratles ÜRO 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki aastaks 2030. Meie „vastutustundliku ralli” strateegia käsitleb otseselt nelja säästva arengu eesmärki: sooline võrdõiguslikkus, inimväärne töö ja majanduskasv, vastutustundlik tarbimine ja tootmine ning kliimameetmed. Oma strateegiaga käsitleme oma kõige olulisemaid teemasid ning aitame kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule vähendades oma äritegevuse negatiivseid mõjusid ning panustame võimalusel püsivatesse parandustesse.

image
image
image
image
image
image

Meie strateegia neli põhisammast

Meie jätkusuutlikkuse alane töö peegeldub kõiges, mida teeme, kuid see algab alati meie tuumast - tootest - ja hiljem on kaasatud töötajate heaolu ja areng, keskkonnaalane vastutus meie planeedi hüvanguks ressursihalduse abil ja pidev töö inimõiguste nimel, head töötingimused ja meie planeedi kaitse tarneahelaga ja ka teiste partneritega.

Kas soovite rohkem teada saada?

See on lühike kokkuvõte tohutust tööst, mida RevolutionRace'is jätkusuutlikkuse nimel iga päev tehakse. Külastage meie ettevõtte veebi et lugeda meie jätkusuutlikkuse alast tööd ja selle elluviimise strateegiat. Pange tähele, et jätkusuutlikkuse aruanne ja ettevõtte veebi sisu on hetkel saadaval ainult inglise ja rootsi keeles.

image
×